Η Ψυχοθεραπεία και οι Προσεγγίσεις

Η Ψυχοθεραπεία και οι Προσεγγίσεις της, ενέχουν ευρύ πεδίο. Η έννοια ψυχοθεραπεία δεν είναι απολύτως σαφής, παρά το γεγονός ότι η χρήση της είναι καθημερινή και συχνή. Ενέχει διαδικασίες και μεθόδους που κρύβουν βαρύνουσας σημασίας διαφοροποιήσεις. Η λέξη αποτελείται από διακριτές έννοιες. Η μια έννοια είναι η ψυχή και η άλλη η θεραπεία. Όμως είναι δυνατόν η δεύτερη έννοια να επιτελεί πάντοτε τον σκοπό της; Τι έιναι λοιπόν Ψυχοθεραπεία; Ορίζεται η χρήση ψυχολογικών μέσων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικού κυρίως χαρακτήρα στην οποία ένα ειδικά εκπαιδευμένο πρόσωπο, δημιουργεί μια σχέση ασθενή- πελάτη με σκοπό να :

  • Μειώσει , να αλλάξει ή ακόμα και να καθυστερήσει  κάποιο ζήτημα
  • Να γίνει μεσολαβητής σε διαταραγμένους τρόπους συμπεριφοράς.
  • Να γίνει αρωγός για μια σημαντική θετική κυρίως εξέλιξη.

Σε ποιές όμως συχνές περιπτώσεις καταφεύγει ένα πρόσωπο στην ψυχοθεραπεία; α) Όταν υποφέρει από κάποια χρόνια εξάρτηση – κατάσταση, η οποία του δημιουργεί προβλήματα στο να ζήσει μια θετική, ικανοποιητική ζωή και β) Όταν υποφέρει από κάποιο οξύ σύμπτωμα, όπως μπορεί να είναι η κατάθλιψη. Ποια τα κίνητρα κάποιου για την επιλογη της ψυχοθεραπείας ; Ένα συχνό φαινόμενο είναι να βιώνει ένα άτομο κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται και γενικά λόγω αυτού να έχει μια έντονη δυσφορία. Το άτομο μπορεί να έχει έντονη την ανάγκη να κατανοήσει τι του συμβαίνει. Οι λόγοι που μπορεί επίσης να οδηγούν ένα άτομο στο να ενδιαφερθεί για ψυχοθεραπεία είναι εξωτερικοί παράγοντες, όπως γονείς , φίλοι, εργασιακό περιβάλλον, σύζυγοι, κ.ο.κ). Ποια η διαφορά με την ομαδική ψυχοθεραπεία; Η ομαδική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί μοντέλα ερμηνείας ανθρώπινων μεθόδων προς επίτευξη βελτίωσης, αλλά και με την αρωγή περισσότερων μελών. Τα συμπτώματα έχουν να κάνουν με τυχόν δυσλειτουργίες σε επίπεδα συμπεριφοράς. Η ψυχοθεραπεία τις περισσότερες φορές λαμβάνει χρονικό και χωρικό πλαίσιο. Ποια η διαφορά με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία; Στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, ο θεραπευτής με την αρωγή του θεραπευόμενου προσπαθούν απο κοινού να οδηγηθούν στην κατανόηση της ρίζας του προβλήματος, μέσω διαφορετικών τρόπων ανάλυσης εκφράσεων του θεραπευόμενου. Πρέπει λοιπόν, αυτές οι εκφράσεις να γίνουν βιώσιμες και έτσι ο άνθρωπος να προχωρήσει σε μια πιο δημιουργική και  ικανοποιητική ζωή. Η απόλυτη κατανόηση των εμπειριών που συνθέτουν το πως έφτασε ο άνθρωπος, στο τώρα είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει ο άνθρωπος να νιώσει δυνατός και ικανός να αντεπεξέλθει στις τυχόν δυσκολίες που φέρνει η ζωή, αλλά και σε παλαιότερα τραύματα που είχαν δημιουργηθεί και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το άτομο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία; Πρέπει να γνωρίζουμε πως εστιάζεται στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και τον θεραπευτή, μέσω της εφαρμογής της γνώσης του θεραπευτή. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποια ιδιαίτερη τεχνική, αλλά πρόκειται για την κατασκευή δυνατών συνθηκών, όπου μέσα σε ένα πλαίσιο, θα δώσει χώρο στον πελάτη να ακολουθήσει την φυσική του τάση για προσωπική ανάπτυξη. Ως επίκεντρο τοποθετείται ο πελάτης, τα συναισθήματα του,  οι σκέψεις του, η αντίληψη του και λιγότερο στους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης δυσκολιών.