Βοήθεια

Με τι σχετίζεται η ιστοσελίδα;

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε σχέση με διαφορετικά ψυχολογικά θέματα και μπορείτε να με ρωτήσετε οποιοδήποτε θέμα για οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

Οπότε χρεώνετε για την δημοσίευση κάποιας ερώτησης που σχετίζεται με ψυχολογικά θέματα;

Όχι, όλες οι πληροφορίες και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα είναι χωρίς κόστος.

Μπορώ να συζητώ το θέμα μου και ιδιωτικά;

Ναι και βέβαια. Όταν θα βρίσκεστε σε μια σελίδα ανάθεσης ερώτησης, θα βρείτε μια επιλογή για να κάνετε μια ερώτηση ιδιωτική. Αυτή η συζήτηση θα είναι μόνο ορατή σε εσάς και σε εμένα.

Πως μπορούμε να θέσουμε μια ερώτηση;

Παρακαλώ διαβάστε κάτω τον οδηγό μας για να βρείτε περισσότερα.

Θα μπορούσαμε να σε προσλάβουμε για ψυχολογική υποστήριξη;

Ναι, επίσης παρέχω υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία για ψυχολογικά θέματα.