έκνα εγκατάσταση tου skype στον υπολογιστή μου. Τι γ'ινεται τώρα? Πως μπορώ να έρθω σε επαφή?

CommunityCategory: Κατάθλιψηέκνα εγκατάσταση tου skype στον υπολογιστή μου. Τι γ'ινεται τώρα? Πως μπορώ να έρθω σε επαφή?
Anonymous asked 3 years ago