Έχω θέματα στο σπίτι κυρίως με τη μητέρα μου…ήθελα να σιγουρευτώ ότι η συνεδρία είναι δωρεάν διότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα …

CommunityCategory: Οικογενειακά ΘέματαΈχω θέματα στο σπίτι κυρίως με τη μητέρα μου…ήθελα να σιγουρευτώ ότι η συνεδρία είναι δωρεάν διότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα …
Anonymous asked 2 years ago