γιατί κάνω σχέσεις που με συντρόφους που δε με βάζουν ποτέ προτεραιότητα στη ζωή τους ?

CommunityCategory: Σχέσηγιατί κάνω σχέσεις που με συντρόφους που δε με βάζουν ποτέ προτεραιότητα στη ζωή τους ?
Anonymous asked 3 years ago