Καλησπέρα σας

CommunityCategory: Ψυχική υγείαΚαλησπέρα σας
Anonymous asked 3 years ago

Όταν η ζωή μας φέρνει πολλές δυστυχίες είναι για να βρούμε αν από πίσω κρύβει κάποιο άλλο συνεσθημα ίσως να είναι δύναμη ίσως ευτυχία όταν τις ξεπεράσουμε.
Επίσης γιατί πνεύματικη υγεία πώς γίνεται ένας άνθρωπος να εξελιχθεί πνεύματικα μέσω ποιόν οδόν γίνεται.