Πως μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μαθητή που είναι πολύ καλός στα προφορικά αλλά όχι στα γραπτά;

CommunityCategory: ΓενικάΠως μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μαθητή που είναι πολύ καλός στα προφορικά αλλά όχι στα γραπτά;
Anonymous asked 3 years ago