Πως να το αντιμετωπίσω

CommunityCategory: ΚατάθλιψηΠως να το αντιμετωπίσω
Anonymous asked 4 years ago

Πιστεύω πως έχω κατά κάποιον τρόπο κατάθλιψη πως να το λύσω? Παρακαλώ χρειάζομαι βοήθεια