το μόνιμο άγχος του σωματικου βάρους,σε συνάρτηση πάντα με το πόσο επηρρεάζει την συμπεριφορά μου,την διάθεσή μου. . . .οι συχνές τάσεις βουλμλιας που επαναφέρουν το σώμα σε ένα σημείο μηδέν πάλι όπου πρέπει να ξεκινήσει η δίαιτα,και η άσκηση,Ευτυχώς,προς το παρόν,την άσκηση την απολαμβάνω και με βοηθά.Αν δεν είχα αυτές τις βουλιμικές τάσεις όλο και πιο συχνά,τώρα θα ήμουν αόρατη!!!Δεν μπορώ να το ισορροπήσω,και με παιδεύει!!!Η διάθεσή μου αλλάζει εύκολα,και δείχνω να μην ευχαριστιέμαι τίποτα,ενώ οι άνθρωποι γύρω μου προσπαθούν

CommunityCategory: Ψυχική υγείατο μόνιμο άγχος του σωματικου βάρους,σε συνάρτηση πάντα με το πόσο επηρρεάζει την συμπεριφορά μου,την διάθεσή μου. . . .οι συχνές τάσεις βουλμλιας που επαναφέρουν το σώμα σε ένα σημείο μηδέν πάλι όπου πρέπει να ξεκινήσει η δίαιτα,και η άσκηση,Ευτυχώς,προς το παρόν,την άσκηση την απολαμβάνω και με βοηθά.Αν δεν είχα αυτές τις βουλιμικές τάσεις όλο και πιο συχνά,τώρα θα ήμουν αόρατη!!!Δεν μπορώ να το ισορροπήσω,και με παιδεύει!!!Η διάθεσή μου αλλάζει εύκολα,και δείχνω να μην ευχαριστιέμαι τίποτα,ενώ οι άνθρωποι γύρω μου προσπαθούν
Anonymous asked 3 years ago