Χώρισα πρόσφατα νιώθω ότι έχω χάσει τη γη κάτω απ τα πόδια μου. Νιώθω ένα κουρέλι.δν ήμασταν πολύ καιρό μαζί αλλά μαζί του ενιωσα διαφορετικά ένιωσα όπως Δν έχω ξανανιώσει ποτέ. Τν έχω παρακαλέσει του έχω στείλει χίλια δυο μνμ αλλά τπτ. Δν το αντέχω όλο αυτό. Μαζί του ισοπέδωσα αξιοπρέπεια εγωισμό τα παντα

CommunityCategory: ΣχέσηΧώρισα πρόσφατα νιώθω ότι έχω χάσει τη γη κάτω απ τα πόδια μου. Νιώθω ένα κουρέλι.δν ήμασταν πολύ καιρό μαζί αλλά μαζί του ενιωσα διαφορετικά ένιωσα όπως Δν έχω ξανανιώσει ποτέ. Τν έχω παρακαλέσει του έχω στείλει χίλια δυο μνμ αλλά τπτ. Δν το αντέχω όλο αυτό. Μαζί του ισοπέδωσα αξιοπρέπεια εγωισμό τα παντα
Anonymous asked 2 years ago