1.Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως ειδικός σε θέματα σχέσεων. Πως μπορούμε να καταπολεμίσουμε το αίσθημα του φόβου σε μία σχέση όπου ο φόβος πηγάζει από το συναίσθημα ότι μπορεί να μην του αρέσω αρκετά ή καμιά φορά ο ανταγωνισμός που δημιουργείται μεταξύ την γυναικών..; Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας και τι άλλο πρέπει να γνωρίζω…;

CommunityCategory: Σχέση1.Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως ειδικός σε θέματα σχέσεων. Πως μπορούμε να καταπολεμίσουμε το αίσθημα του φόβου σε μία σχέση όπου ο φόβος πηγάζει από το συναίσθημα ότι μπορεί να μην του αρέσω αρκετά ή καμιά φορά ο ανταγωνισμός που δημιουργείται μεταξύ την γυναικών..; Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας και τι άλλο πρέπει να γνωρίζω…;
Anonymous asked 3 years ago