Μάθηση και Μνήμη

Η ανθρώπινη μνήμη, όπως και η μνήμη του κομπιούτερ, μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε πληροφορίες, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Σε ότι αφορά την μάθηση και μνήμη, το πρώτο στάδιο λέγεται κωδικοποίηση: η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε πληροφορίες έτσι ώστε να τις αποθηκεύσουμε. Για ένα κομπιούτερ, αυτό σημαίνει η μεταφορά αρχείων από ένα έως και μηδέν δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει η μεταφορά αρχείων σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο, όπως είναι η σχέση με την υπάρχουσα μνήμη, μια εικόνα, ή έναν ήχος.

…Read More >>